ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων
Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρεία, με διακριτικό τίτλο vironmental nsultants, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος που ξεκινούν από την αρχική σύλληψη και μπορούν να φτάσουν μέχρι την υποστήριξη κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

Πρόκειται για μια ευέλικτη, καλά οργανωμένη και σύγχρονη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα μηχανικών με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος, με εξειδίκευση σε έργα που αφορούν τη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και νερού καθώς και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Βασικές προτεραιότητες είναι η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του προσωπικού και τη σύγχρονη υποδομή, έχουν σαν αποτέλεσμα την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου χώρου.
Οι κύριοι τομείς στους οποίους η εταιρία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες εντοπίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης υγρώνβιομηχανικών αποβλήτων
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων
Εταιρικά Νέα
Ημερομηνία: 18/12/2008
Πιλοτική Λειτουργία Δικτυακού Τόπου.
Ο δικτυακός μας τόπος βρίσκεται σε κατάσταση πιλοτικής λειτουργίας.
>>Διαβάστε Περισσότερα
 
Η ανάπτυξη και υλοποίηση του δικτυακού τόπου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(c) 2008 Developed by www.createandhost.gr